Матеріал гемостатичний, що розсмокт. Surgicel, окис.регенеров.целюлозна, 5*35см